Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 04.12.2023, serwis aktualizowany: 31.10.2023 o godzinie: 12:23
Strona główna

WITAMY NA STRONIE PODMIOTOWEJ
 KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W KRAPKOWICACH
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

47-300 Krapkowice

ul. Opolska 101

tel. 47 862 65 03

Strona internetowa: krapkowice.policja.gov.pl

e-mail:dyzurny.kr@op.policja.gov.pl.

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r., poz. 20) uprzejmie informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach z siedzibą przy ul. Opolskiej 101 w Krapkowicach, w celu umożliwienia kontaktu osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza:

- PJM (Polski język migowy)

- SJM (System językowo-migowy)

- SKOGN (Sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają również możliwość nawiązania kontaktu z Policją poprzez skorzystanie z przesłania zgłoszenia przy pomocy poczty elektronicznej na całodobowy adres mailowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach:dyzurny.kr@op.policja.gov.pl. oraz na fax: 47 862 62 45.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i masz dostęp do telefonu komórkowego wyślij SMS pod numer: 798 032 505,

koniecznie podaj następujące informacje:

- swoje dane personalne, 

- miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica lub inne charakterystyczne szczegóły ułatwiające lokalizację), 

- okoliczności zdarzenia (np.: wypadek drogowy, kieszonkowiec, pożar, kradzież).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która wyraża chęć skontaktowania się z komendą (w sprawach, dla których właściwa jest Policja), zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 100).

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając formularz zgłoszeniowy. Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: dyzurny.kr@op.policja.gov.pl.
  • Faksem pod numer: 47 862 62 45.
  • Listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice.
  • Złożyć osobiście u Oficera Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

Rejestr tlumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewózkiego.

>
do góry