Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach.

Siedziba Komendy znajduje się w Krapkowicach, przy ul. Sądowej 25.

Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach wykonuje na obszarze powiatu krapkowickiego, zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są:

1.      wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo komendant wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

–        wykonywania czynności operacyjno - rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

–        wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.      komendant powiatowy (miejski) Policji,

3.      komendant komisariatu Policji.

Metryczka

Data publikacji 17.12.2008
Data modyfikacji 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kadry KWP Opole
Osoba udostępniająca informację:
Waligóra Jarosław
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska
do góry